ق در قرآن

ق. لفظ «قوى‏» در قرآن به صورت معرفه و نکره یازده بار آمده و در هشت مورد صفت‏خدا قرار گرفته است که به برخى از موارد اشاره مى‏کنیم: 1 - ان الله قوى شدید العقاب (انفال، آیه 52)

2023-01-28
    أبن ج
  1. ناشر : اینترنت