ب راز من باب

تعریفی ازعدد 2. در این بخش از سارا شعر ، بررسی و ریشه یابی معروف ترین ضرب المثل های فارسی را مد نظر داشته ایم و بدین لحاظ از منابع مختلفی سود جسته ایم

2023-02-03
    التوكل على الله و السعادة
  1. 47 دوری از سالوسان خوش نما 72
  2. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید
  3. دی ۱۶, ۱۳۹۴ گفت و گو نظر ۲
  4. ─┤ ♬!♫!♭ ├─
  5. جدة