مدرسه متوسطه

مدرسه دهخدا مجموعه ای دولتی ، پسرانه واقع در استان تهران ، شهر تهران منطقه 14 است که در مقطع متوسطه دوره دوم با مدیریت پذیرای فرزندان عزیز شما اولیاء گرامی می باشد . لیست مدارس دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) دولتی دخترانه منطقه 8

2023-02-01
    سبايدرمان و السا
  1. 535
  2. دوره متوسطه اول
  3. تلفن
  4. انصارالقائم